NITTO-FUJI Việt Nam
NITTO-FUJI Việt Nam Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam Flag jp
NITTO-FUJI Việt Nam
■ Trang chủ  > Về chúng tôi >  Lịch sử
Lịch sử
NITTO-FUJI Việt Nam 06/2006 CÔNG TY TNHH NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIỆT NAM được thành lập.
NITTO-FUJI Việt Nam 04/2007 NFIV bắt đầu hoạt động kinh doanh.
NITTO-FUJI Việt Nam 10/2009 NFIV được chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005 (Food Safety Management System ISO 22000: 2005) của Trung tâm đăng ký đảm bảo chất lượng Hiệp hội quản lý Nhật Bản (Japan Management Assosication Quality Assurance Registration Center).
NITTO-FUJI Việt Nam 11/2010 NFIV được chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO ISO 14000: 2004 (Enviromental Management System ISO 14000: 2004) của Trung tâm đăng ký đảm bảo chất lượng Hiệp hội quản lý Nhật Bản (Japan Management Assosication Quality Assurance Registration Center).
NITTO-FUJI Việt Nam 06/2011 Khởi công xây dựng nhà máy mới.
NITTO-FUJI Việt Nam 06/2012 Dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động.
NITTO-FUJI Việt Nam 10/2013 NFIV được chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000 (Food Safety System Certification FSSC 22000) của Trung tâm đăng ký đảm bảo chất lượng Hiệp hội quản lý Nhật Bản (Japan Management Assosication Quality Assurance Registration Center).
NITTO-FUJI Việt Nam 08/2014 NFIV được chứng nhận Hala (thực phẩm an toàn cho người đạo hồi) bởi tổ chức Majelis Ulama Indonesia (MUI
NITTO-FUJI Việt Nam 10/2015 NFIV được chứng nhận Hala Jakim của Malaysia (thực phẩm an toàn cho người đạo hồi) bởi văn phòng chứng nhận Halal (HCA)
back to top