NITTO-FUJI Việt Nam, NFIV
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag vi
NITTO-FUJI Việt Nam, Sản phẩm
■ Trang chủ  > Sản phẩm  > Nhóm bột tẩm Bột áo khô
NHÓM BỘT TẨM
BỘT ÁO KHÔ
NITTO-FUJI Việt Nam, BỘT ÁO KHÔ
  • Nhiều loại bột tẩm theo yêu cầu.
  • Giúp cho bám dính tốt vào lớp bột phủ.
NITTO-FUJI Việt Nam, back to top