NITTO-FUJI Việt Nam, NFIV
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag vi
NITTO-FUJI Việt Nam, Sản phẩm
■ Trang chủ  > Sản phẩm  > Bột bánh (Món ăn nhẹ)
Bột bánh (Món ăn nhẹ)
NITTO-FUJI Việt Nam, Bột bánh (Món ăn nhẹ) PHONG CÁCH PHƯƠNG TÂY
PHONG CÁCH PHƯƠNG TÂY
  • Bánh pancake, bánh kếp, bánh quế và bánh scone, v.v..
  • Mềm mại, hương vị phong phú đậm đà.
NITTO-FUJI Việt Nam, Bột bánh (Món ăn nhẹ) PHONG CÁCH NHẬT BẢN
PHONG CÁCH NHẬT BẢN
  • Takoyaki, Okonomiyaki, Hot Cake, v.v..
  • Ẩm mềm, hương vị phong phú đậm đà.
NITTO-FUJI Việt Nam, back to top