NITTO-FUJI Việt Nam, NFIV
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag vi
NITTO-FUJI Việt Nam, Sản phẩm
■ Trang chủ  > Sản phẩm  > Nhóm bột tẩm Bột tempura
NHÓM BỘT TẨM
BỘT TEMPURA
NITTO-FUJI Việt Nam, BỘT TEMPURA
  • Giòn rụm, giữ được màu sắc trong thời gian dài.
  • Thay đổi màu sắc và hình dáng tùy thích.
NITTO-FUJI Việt Nam, back to top