NITTO-FUJI Việt Nam, NFIV
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag jp
NITTO-FUJI Việt Nam, Trách nhiệm xã hội
■ Trang chủ  > Trách nhiệm xã hội  > Các hoạt động An toàn thực phẩm và Môi trường
Các hoạt động An toàn thực phẩm và Môi trường
NITTO-FUJI Việt Nam, イメージ:環境方針

Chúng tôi, CÔNG TY TNHH NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIỆT NAM, tự hào cam kết luôn tuân theo những chính sách để sản xuất ra những sản phẩm an toàn, an tâm và có lợi cho sức khỏe, nhằm đa dạng hóa nền văn hóa ẩm thực cũng như tạo niềm tin đối với khách hàng, cổ đông, nhân viên và xã hội.

Dưới sự chỉ đạo của công ty mẹ NITTO FUJI FLOUR MILLING tại Nhật Bản, chúng tôi đã phát triển các sản phẩm thực phẩm an toàn chất lượng cao để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chúng tôi đã nhận được Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm Quốc Tế "ISO 22000" vào tháng 10 năm 2009 từ tổ chức JMA Nhật Bản. Chúng tôi tiếp tục phấn đấu để duy trì và cải thiện các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm này để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, do đã áp dụng "Chính sách môi trường" thân thiện và bền vững, chúng tôi đã được trao chứng nhận "ISO 14001" xác nhận bởi Ủy Ban Môi trường quốc tế vào tháng 10 năm 2013.

Chứng chỉ Thời gian nhận
ISO22000 10/2009
ISO14001 11/2010
FSSC2200 10/2013
NITTO-FUJI Việt Nam, back to top