NITTO-FUJI Việt Nam, NFIV
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag jp
NITTO-FUJI Việt Nam, Trách nhiệm xã hội
■ Trang chủ  > Trách nhiệm xã hội  > Chính sách an toàn thực phẩm
Chính sách an toàn thực phẩm
Là một thành viên của tập đoàn NITTO FUJI FLOUR MILLING, chúng tôi cam kết tuân thủ các chính sách nghiêm ngặt trong hoạt động sản xuất chế biến và kinh doanh. Chúng tôi làm theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng cao nhất được thiết lập bởi công ty mẹ, NITTO FUJI FLOUR MILLING, và luôn hoạt động như một tập thể bền vững để đạt được mục tiêu trong việc cung cấp sản phẩm an toàn, an tâm cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn để đạt được các tiêu chuẩn cao hơn trong tương lai bằng cách:   NITTO-FUJI Việt Nam, イメージ:環境方針
NITTO-FUJI Việt Nam, 1. Cung cấp sản phẩm chất lượng cao, an toàn, an tâm được khách hàng tín nhiệm
NITTO-FUJI Việt Nam, 2. Đảm bảo an toàn thực phẩm, tuân thủ các điều lệ, quy định pháp luật liên quan trong nước và quốc tế.
NITTO-FUJI Việt Nam, 3. Thiết lập hệ thống quản lý chuỗi thực phẩm từ nguyên liệu đến giao hàng và nỗ lực bảo vệ sản phẩm.
NITTO-FUJI Việt Nam, 4. Tôn trọng ý kiến, chỉ dẫn của khách hàng để sản phẩm ngày càng tốt hơn
NITTO-FUJI Việt Nam, 5. Công khai thông tin để nâng cao sự tín nhiệm sản phẩm và uy tín của công ty

Đối với nhận thức trên

Cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Thực hiện đào tạo liên tục để đảm bảo năng lực an toàn thực phẩm của nhân viên

NITTO-FUJI Việt Nam, back to top