NITTO-FUJI Việt Nam NFIV
NITTO-FUJI Việt Nam Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam Flag jp
NITTO-FUJI Việt Nam giới thiệu
■ Trang chủ  > Về chúng tôi >  Công ty liên quan
Công ty liên quan

Các nhà đầu tư của CÔNG TY TNHH NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIỆT NAM

Nhà đầu tư thứ 1: NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD.
Trụ sở chính: 3-17, Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0033, Nhật Bản
Website: http://www.nittofuji.co.jp/

Nhà đầu tư thứ 2: MITSUBISHI CORPORATION
Trụ sở chính: 3-1, Marunouchi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086, Nhật Bản

back to top