NITTO-FUJI Việt Nam, NFIV
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag jp
NITTO-FUJI Việt Nam, Trách nhiệm xã hội
■ Trang chủ  > Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội
MỤC TIÊU CHUNG

Chúng tôi, CÔNG TY TNHH NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIỆT NAM, tự hào cam kết luôn tuân theo những chính sách để sản xuất ra những sản phẩm an toàn, an tâm và có lợi cho sức khỏe, nhằm đa dạng hóa nền văn hóa ẩm thực cũng như tạo niềm tin đối với khách hàng, cổ đông, nhân viên và xã hội.

Tất cả thành viên công ty chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội: tuân thủ pháp luật, quy định về an toàn thực phẩm và các mục tiêu bảo vệ môi trường. Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành một phần của cộng đồng doanh nghiệp với mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cổ đông, nhân viên cũng như khách hàng.

NITTO-FUJI Việt Nam, Environment policy
NITTO-FUJI Việt Nam, イメージ:環境方針   Giới thiệu hệ thống quản lý môi trường của chúng tôi.
NITTO-FUJI Việt Nam, Food safety policy
NITTO-FUJI Việt Nam, イメージ:環境方針   Giới thiệu chính sách an toàn thực phẩm của chúng tôi.
NITTO-FUJI Việt Nam, ISO Acquisition state
NITTO-FUJI Việt Nam, イメージ:環境方針   Giới thiệu chứng nhận ISO của chúng tôi.

NITTO-FUJI Việt Nam, back to top