NITTO-FUJI Việt Nam, NFIV
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag vi
NITTO-FUJI Việt Nam, Sản phẩm
■ Trang chủ  > Sản phẩm  > Nhóm bột bánh
Nhóm Bột Bánh
NITTO-FUJI Việt Nam, Bột Donut
Bột Donut

Donut (dùng men) và donut (Không dùng men).

  NITTO-FUJI Việt Nam, Bột Bánh Mì
Bột Bánh Mì

Nhiều loại bánh với hình dáng và cấu trúc đặc trưng.


NITTO-FUJI Việt Nam, Bột Bánh Ngọt
Bột Bánh Ngọt

Bánh ngọt các loại : Muffin, sponge cake, pound cake, brownie, sweet bun, v.v…

  NITTO-FUJI Việt Nam, Các Bột Bánh Khác
Các Bột Bánh Khác

Pizza hỗn hợp, snack phô mai hỗn hợp.


NITTO-FUJI Việt Nam, back to top