NITTO-FUJI Việt Nam, NFIV
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag usa
NITTO-FUJI Việt Nam, Flag vi
NITTO-FUJI Việt Nam, Sản phẩm
■ Trang chủ  > Sản phẩm  > Nhóm bột tẩm Bột donut
NHÓM BỘT BÁNH
BỘT DONUT
NITTO-FUJI Việt Nam, BỘT DONUT - DONUT (DÙNG MEN)
DONUT (DÙNG MEN)
  • Nhiều loại donut lên men.
  • Cấu trúc mềm, xốp với thể tích mong muốn, tan trong miệng.
NITTO-FUJI Việt Nam, BỘT DONUT - DONUT (KHÔNG DÙNG MEN)
DONUT (KHÔNG DÙNG MEN)
  • Nhiều dòng bánh ngọt donut với độ hút dầu thấp.
  • Mềm tan trong miệng.
NITTO-FUJI Việt Nam, back to top